Dòng sản phẩm

Hỗ trợ
trực tuyến

Hỗ trợ kỹ thuật

Hificlub.vn
08.3936.9936

Tư vấn khách hàng

Hificlub.vn
08.3936.9936

PH L5 V2

Mã sản phẩm
PH L5 V2
Tình trạng
Có hàng
Giá
119.192.000 VNĐ

   Tube preamplifier  + phono

  •               Bandwidth: 1 Hz / 100 kHz – 0dB
  •               Tubes: 3 x ECC 82    2 x ECC83 
  •                Input: 4 High level - 1 Phono MM
  •                Out put: 2 + 1 rec
  •                Volume with remote control
  •                Board with 24 k gold tracks
  •                Only selecteds components
  •                 Dimensions: 42 x 12 x 39 cm  (16,5 x 15,3 x , 4,7 in)
  •                 Weigth: 9 Kg.  ( 19,8 lbs)